förhållanden

Avtalspartner

Baserat på dessa allmänna villkor (GTC), kunden och greenco GmbH (begränsat ansvar), representerade av Jakob Kasprowiak & Marc Schlömann (adress: Bahnweg 3a, 95448 Bayreuth; handelsregister: Bayreuth; handelsregisternummer: HRB6315; moms identifikationsnummer: DE305072659), nedan kallad leverantören, ingås avtalet.

Avtalets föremål

Detta avtal reglerar försäljningen av nya varor från området / områdena onlinehandel med varor av alla slag, särskilt te- och te-tillbehör, via leverantörens onlinebutik. För detaljer om respektive erbjudande hänvisas till produktbeskrivningen på erbjudandesidan.

slutsats

Kontraktet ingås endast i elektroniska affärstransaktioner via butikssystemet. Erbjudandena representerar en icke-bindande inbjudan att lämna ett erbjudande via kundorder, som leverantören sedan kan acceptera.

Beställningsprocessen för avtalets ingående omfattar följande steg i butikssystemet:

 1. Val av erbjudande i önskad specifikation (storlek, färg, antal)
 2. Lägga erbjudandet i kundvagnen
 3. Acceptera villkoren (bock)
 4. Tryck på knappen 'Kassa'
 5. Ange fakturerings- och leveransadress
 6. Val av fraktmetod
 7. Val av betalningsmetod
 8. Tryck på knappen "beställningsskyldighet"
 9. Bekräftelsemail om att beställningen har mottagits

Kontraktet ingås när orderbekräftelsen skickas.

Äganderätts

De levererade varorna förblir leverantörens egendom tills de har betalats helt.

Bokningar

Leverantören förbehåller sig rätten att inte tillhandahålla den utlovade tjänsten i händelse av att tjänsten inte är tillgänglig.

Priser, fraktkostnader, returkostnader

Alla priser är slutpriser och inkluderar den lagstadgade momsen. Förutom de slutliga priserna, tillkommer ytterligare kostnader beroende på leveransmetod som visas innan beställningen skickas. För beställningar på 29,95 € eller mer debiteras inga fraktkostnader i Tyskland och Österrike. I annat fall kommer en fraktavgift på 3,50 € inom Tyskland och 4,90 € för Österrike att debiteras. För alla andra länder är schablonavgiften alltid 9,90 €.

Om det finns en ångerrätt och detta utövas, bär kunden kostnaderna för returen. Frakten sker av DHL. Vi levererar för närvarande endast inom EU.

betalningsvillkor

Kunden har endast följande betalningsalternativ: PayPal, kreditkort (Visa & Master Card), Klarna SOFORT-överföring, Klarna-köp på kontot, betalning med Amazon, förskottsbetalning, Google Pay, Apple Pay. Ytterligare betalningsmetoder erbjuds inte och kommer att avvisas.
Fakturabeloppet kommer att samlas in av leverantören genom direktdebitering på grundval av autogiro-auktoriseringen från kunden från hans specificerade konto. När du använder en escrow-tjänst / betaltjänstleverantör gör detta leverantören och kunden att hantera betalningen varandra. Förvaltartjänsten / betaltjänstleverantören vidarebefordrar kundens betalning till leverantören. Mer information finns på webbplatsen för respektive förvaltartjänst / betaltjänstleverantör. När du betalar med kreditkort måste kunden vara kortinnehavare. Kreditkortet debiteras efter att beställningen har gjorts. Betalning sker från fakturadatum utan avdrag. Vid förskottsbetalning måste fakturabeloppet överföras inom 3 arbetsdagar. Fakturering sker elektroniskt via e-post.

I samarbete med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, vi erbjuder följande betalningsalternativ.

 • Faktura: Betalningsperioden är 14 dagar från avsändningen av varan / biljetten / eller, i fallet med andra tjänster, tillhandahållandet av tjänsten. Du hittar faktureringsvillkoren Här.
 • Omedelbart: Ditt konto debiteras omedelbart efter beställning.

Användningen av betalningsmetodernas faktura, hyresköp och autogiro kräver en positiv kreditkontroll. I detta avseende vidarebefordrar vi dina uppgifter till Klarna i syfte att adressera och kreditkontroller som en del av inköpsinitieringen och behandlingen av köpeavtalet. Förstå att vi bara kan erbjuda dig de betalningsmetoder som är tillåtna baserat på resultaten av kreditkontrollen. Du hittar mer information och Klarnas användarvillkor Här, Du kan få allmän information om Klarna Här. Klarna kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser och i enlighet med informationen i Klarnas Datenschutzbestimmungen behandlas.

leveransvillkor

Varorna skickas omedelbart efter mottagandet av beställningen.
Sändningen sker i genomsnitt efter en dag. Entreprenören åtar sig att leverera den femte dagen efter mottagandet av beställningen. Standard leveranstid är 1 dagar, om inte annat anges i artikelbeskrivningen. Leverantören skickar beställningen från sitt eget lager så snart hela beställningen finns i lager där.
Om leverantören inte är ansvarig för ett permanent hinder för leverans, i synnerhet force majeure eller bristande leverans av sin egen leverantör, även om en motsvarande säkringstransaktion slutfördes i god tid, har leverantören rätt att återkalla ett avtal med kunden . Kunden kommer att informeras omedelbart och mottagna tjänster, särskilt betalningar, kommer att återbetalas.

garanti

Konsumenter har rätt till lagstadgad rätt till ansvar för brister i enlighet med relevanta bestämmelser i den tyska civillagen (BGB) för de tjänster som erbjuds.

Ångerrätt och kundtjänst

avbokning

tillbakadragande

Du har rätt att dra sig tillbaka inom fjorton dagar utan att ge en anledning detta avtal.


Återkallandetiden är fjorton dagar från dagen

 • När det gäller ett försäljningsavtal: på vilket du eller en tredje part som du har utsetts, och som inte är transportören, har eller har tagit i besittning av de sista varorna.
 • Vid ett avtal om flera varor som konsumenten har beställt som en del av en enda beställning och som levereras separat: på vilken du eller en tredje part som du som inte är transportören har eller har tagit över de sista varorna .
 • I fallet med ett avtal för leverans av varor i flera partiella sändningar eller delar: där du eller en tredje part som du har namnet som inte är transportören har eller har tagit i besittning av den sista delleveransen eller den sista delen.
 • När det gäller ett avtal för regelbunden leverans av varor under en viss tidsperiod: på vilken du eller en tredje part som du har utsetts som inte är transportören har eller har tagit i besittning av de första varorna.

Om flera alternativ kommer samman är den sista tidpunkten avgörande.

För att kunna utöva din ångerrätt måste du informera oss (greenco UG, Bahnweg 3a, 95448 Bayreuth) om ditt beslut att säga upp detta avtal med en tydlig förklaring (t.ex. ett brev skickat per post, fax eller e-post). Du kan använda det bifogade uttagsformuläret för detta ändamål, men detta är inte obligatoriskt. Du hittar formuläret Här.

För att möta den deadline indragning, är det tillräckligt att du skickar in ditt meddelande om ångerrätt innan ångerfristen.

Folgen des Widerrufs

Om du säger upp detta avtal kommer vi att ha gett dig alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra kostnader som följer av att du väljer en annan typ av leverans än den billiga standardleveransen som erbjuds av oss har ), som ska återbetalas omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då vi fick ett meddelande om att du säger upp avtalet. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inget annat uttryckligen avtalades med dig; I inget fall kommer du att debiteras några avgifter för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har gett bevis för att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som är tidigare.

Du måste returnera eller överlämna varorna till greenco UG, Bahnweg 3a, 95448 Bayreuth omedelbart och under alla omständigheter senast fjorton dagar från det datum då du informerade oss om uppsägningen av detta kontrakt. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna innan fjorton dagar har gått ut.

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Du behöver bara betala för värdeminskning av varorna, där värdeminskning beror på en nödvändig för att förvissa sig, egenskaper och funktion godshantering.

Slut på återkallande

Haftungsausschluss

Krav på skador från kunden är uteslutna, om inte annat anges av följande skäl. Detta gäller även leverantörens representanter och vikarier om kunden gör anspråk på skadestånd mot dem. Undantag är krav på skador från kunden på grund av skada på liv, lem, hälsa eller väsentliga avtalsförpliktelser som nödvändigtvis måste uppfyllas för att uppnå avtalsmålet. Detta gäller inte heller skadeståndsanspråk efter grovt oaktsam eller uppsåtlig överträdelse av skyldigheten från leverantören eller hans juridiska ombud eller ställföreträdare.

Språk, behörighetsort och tillämplig lag

Kontraktet kommer att upprättas på tyska. Det vidare genomförandet av avtalsförhållandet sker på tyska. Förbundsrepubliken Tysklands lag gäller exklusivt. För konsumenter gäller detta endast i den mån detta inte begränsar lagstadgade bestämmelser i det land där kunden har sin hemvist eller hemvist. Juridikplatsen för tvister med kunder som inte är konsumenter, juridiska personer enligt offentlig rätt eller specialfonder enligt offentlig rätt är leverantörens säte.

integritet

I samband med initiering, ingående, bearbetning och återkallande av ett köpeavtal på grundval av dessa villkor samlar, lagrar och behandlar leverantören data. Detta sker inom ramen för lagbestämmelserna. Leverantören vidarebefordrar inga personuppgifter om kunden till tredje part, såvida han inte är lagligt skyldig att göra det eller kunden uttryckligen har samtyckt i förväg. Om en tredje part används för tjänster i samband med bearbetning av bearbetning följs bestämmelserna i Federal Data Protection Act. Uppgifterna som kommuniceras av kunden under beställningen kommer endast att behandlas för att skapa kontakt inom ramen för avtalshantering och endast för det ändamål för vilket kunden gjorde uppgifterna tillgängliga. Uppgifterna kommer endast att vidarebefordras till det rederi som ansvarar för att leverera varorna efter behov. Betalningsuppgifterna kommer att vidarebefordras till kreditinstitutet som beställts med betalningen. I den mån leverantören har lagringsperioder av kommersiell eller skattemässig karaktär kan lagring av vissa uppgifter ta upp till tio år. Under besöket i leverantörens internetbutik loggas anonymiserade data som inte tillåter slutsatser om personuppgifter och inte heller är avsedda, särskilt IP-adress, datum, tid, webbläsartyp, operativsystem och besökta sidor. . På kundens begäran kommer personuppgifterna att raderas, korrigeras eller blockeras i enlighet med lagstadgade bestämmelser. En gratis information om alla personuppgifter om kunden är möjlig. För frågor och förfrågningar om radering, korrigering eller blockering av personuppgifter samt insamling, bearbetning och användning kan kunden kontakta följande adress:
greenco UG (begränsat ansvar), Jakob Kasprowiak, Marc Schlömann Bahnweg 3a, 95448 Bayreuth, 092178661430, onlineshop@matchamagic.de

Salvatorische Klausel

Ineffektiviteten hos en bestämmelse i dessa villkor har ingen inverkan på effektiviteten hos de andra bestämmelserna.